Färgburk, färgburkar – metall

Färgburk, färgburkar – metall


Sorteras hemma som:
Metallförpackningar ÅVC


Sorteras på ÅVC som:
Förpackning av metall

Bra att veta:
Burkar ska vara urskrapade och penseltorra. Burkar med färg sorteras som farligt avfall.