Flyghavre

Flyghavre


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning ÅVC

Bra att veta:
Flyghavre är en invasiv  växtart. Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på ÅVC skall det vara väl förpackat i plastpåsar för att hindra spridning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window