Flyghavre

Flyghavre


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC

Bra att veta:
Flyghavre är en invasiv  växtart. Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på ÅVC skall det vara väl förpackat i plastpåsar för att hindra spridning.