Fönsterbänk, sten

Fönsterbänk, sten


Sorteras på ÅVC som:
Sten och grus/Schakt