Gaffelpärmar, ringpärmar – trasig

Gaffelpärmar, ringpärmar – trasig


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC