Glaskupa, till lampa

Glaskupa, till lampa


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC