Glow sticks, glowsticks, självlysande ljusstavar

Glow sticks, glowsticks, självlysande ljusstavar


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Olika glow sticks eller självlysande ljusstavar kan innehålla olika ämnen. Titta gärna på förpackningen om det finns några speciella anvisningar för hur just din glow stick ska sorteras.