Granater

Granater

Bra att veta:
Potentiellt explosiva föremål ska tas omhand av polisen. Kontakta polisen innan du lämnar in föremålen.