Hård plastförpackning med innehåll

Hård plastförpackning med innehåll


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Tömd behållare sorteras som plastförpackning, annars sorteras det som restavfall.