Hästgödsel

Hästgödsel

Bra att veta:
Tas inte emot. Om egen spridningsareal saknas, bör ett kontrakt upprättas med lantbrukare eller annan hanterare som tar emot gödseln för spridning eller annat nyttjande av gödsel. Hästgödsel kan annars lämnas till Sysav antingen som brännbart (när det är strömaterial och halm i) eller som bara hästgödsel (biologiskt). Ring och förboka om det ska gå som brännbart.