Hästgödsel

Hästgödsel

Bra att veta:
Tas inte emot. Om egen spridningsareal saknas, bör ett kontrakt upprättas med lantbrukare eller annan hanterare som tar emot gödseln för spridning eller annat nyttjande av gödsel. Hästgödsel kan annars lämnas till Sysav antingen som brännbart (när det är strömaterial och halm i) eller som bara hästgödsel (biologiskt). Ring och förboka om det ska gå som brännbart.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window