Hink, plast (för livsmedel etc)

Hink, plast (för livsmedel etc)


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC