Hybridslide

Hybridslide


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC

Bra att veta:
Hybridslide är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på återvinningscentralen  så ska det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden.