Hybridslide

Hybridslide


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning ÅVC

Bra att veta:
Hybridslide är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på återvinningscentralen  så ska det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden.  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window