Hygienprodukter

Hygienprodukter


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Gamla hygienprodukter ska ej tömmas i vask eller avlopp utan sorteras som farligt avfall.