Jaktavfall, slaktavfall, slakteriavfall från jakt

Jaktavfall, slaktavfall, slakteriavfall från jakt


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Jaktavfall från mindre djur i mindre mängder sorteras som restavfall, men det ska vara väl förpackat. Det kan även lämnas i skogen, där det kommer från. För mer information: www.jordbruksverket.se