Jätteloka

Jätteloka


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Jätteloka är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det  på återvinningscentralen så ska  det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden.