Jätteloka

Jätteloka


Sorteras på avfallsanläggningen i Rönneholm som:
Invasiva växter

Bra att veta:
Jätteloka är en invasiv främmande växtart. Växtavfall från jätteloka och andra invasiva främmande växter förpackas i tätförslutna sopsäckar och lämnas på anvisad plats på Rönneholms avfallsanläggning. Därifrån går det direkt till förbränning.