Jätteslide

Jätteslide


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Jätteslide är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på återvinningscentralen så ska det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden.