Kadaver

Kadaver

Bra att veta:
Tas ej emot på ÅVC. Kontakta veterinär eller djursjukhus.