Kaffekoppar och te-fat

Kaffekoppar och te-fat


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Sten och grus/Schakt