Kaliumcyanid

Kaliumcyanid

Bra att veta:
Tas ej emot på ÅVC. Kaliumcyanid (KCN), även cyankalium, är kaliumsaltet av syran vätecyanid (HCN). Ämnet är mycket giftigt.