Kanyler

Kanyler

Bra att veta:
Lämnas i godkänd behållare på Apotek. Behållare tillhandahålls gratis av Apoteken.