Kapsyler/Korkar av plast

Kapsyler/Korkar av plast


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC