Kattsand – väl förpackat

Kattsand – väl förpackat


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Kattsand får inte sorteras som matavfall eller trädgårdsavfall.