Kemikalier 

Kemikalier 


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Våra återvinningscentraler tar inte emot behållare med kemikalier över 10 kg/10 liter per behållare. Det är riskabelt för vår personal att hantera stora behållare.