Låda well

Låda well


Sorteras hemma som:
Pappersförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Wellpapp

Bra att veta:
Endast små bitar wellpapp i kärl 2