Lera

Lera


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Sten och grus/Schakt