Medicinförpackningar – kartong

Medicinförpackningar – kartong


Sorteras hemma som:
Pappersförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Pappersförpackningar ÅVC