Tablettkarta (laminat av plast och metall)

Tablettkarta (laminat av plast och metall)


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Om det är både metall och plast, så sortera det efter det material det består mest av.