Medicinrör, metall

Medicinrör, metall


Sorteras hemma som:
Metallförpackningar kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Metallförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Metall går att återvinna hur många gånger som helst.