Mjölkförpackning, ”Åsen” 

Mjölkförpackning, ”Åsen” 


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC