Oljefilter

Oljefilter


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Det är bara privatpersoner får lämna oljefilter på våra återvinningscentraler. Kommer avfallet från företag klassas det som verksamhetsavfall och ska lämnas till godkänd anläggning för farligt avfall.