Pärm, pärmar – trasiga

Pärm, pärmar – trasiga


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC