Påsförslutare med ståltråd

Påsförslutare med ståltråd


Sorteras hemma som:
Metallförpackningar kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Metallförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst.