Plastbunke

Plastbunke


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Brännbart ÅVC