Plastdunk (förpackning)

Plastdunk (förpackning)


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC