Plastförpackning av majsstärkelse eller sockerrör

Plastförpackning av majsstärkelse eller sockerrör


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Plastprodukter av förnybar råvara, som till exempel majsstärkelse eller sockerrör, sorteras som övriga plastförpackningar. Är materialet däremot även nedbrytbart/komposterbart förstör materialet i återvinningsprocessen och sorteras då som restavfall.