Plastpåse av sockerrör

Plastpåse av sockerrör


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Ur kemisk synvinkel är påsen likvärdig med traditionell polyeten. Påsen är därmed inte bionedbrytbar. Materialet återvinns på samma sätt som fossil plast.