Plaströr (t ex vitaminer)

Plaströr (t ex vitaminer)


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC