Polystyrenskum – del av en förpackning

Polystyrenskum – del av en förpackning


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Polystyrenskum, eller frigolit, som är en del av en förpackning sorteras som plastförpackning. För andra ändamål än förpackningar går plastskummet som restavfall eller brännbart på ÅVC