Poolkemikalier

Poolkemikalier


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Kemikalier får inte hällas ut i avloppet. På Återvinningscentralen tas kemikalier hand om så att miljön inte tar skada.