Rep, stängselrep – plast

Rep, stängselrep – plast


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC