Röd jättegunnera

Röd jättegunnera


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Röd jättegunnera är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du slänger det hemma eller lämnar in det på återvinningscentralen så ska det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden. Större mängder som lämnas via vågen i Rönneholm.