Rötter fri från jord

Rötter fri från jord


Sorteras hemma som:
Trädgårdsavfall


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall