Sexpackstråg (till aluminiumburkar)

Sexpackstråg (till aluminiumburkar)


Sorteras hemma som:
Pappersförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Pappersförpackningar ÅVC