Skunkkalla

Skunkkalla


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC

Bra att veta:
Skunkkalla är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du slänger det hemma eller lämnar det på återvinningscentralen så ska  det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden. Samma sak gäller även större mängder som lämnas via vågen i Rönneholm