Smink, kosmetika

Smink, kosmetika


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
En tömd sminkförpackning sorteras som förpackningsavfall.