Solarierör över 60 cm

Solarierör över 60 cm


Sorteras på ÅVC som:
Lysrör

Bra att veta:
Elektronikavfall kan innehålla både sällsynta och farliga metaller därför är det viktigt att det sorteras rätt.