Spackelburk, plast – urskrapad och torr 

Spackelburk, plast – urskrapad och torr 


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC