Spillolja

Spillolja


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Spillolja är farligt avfall. Privatpersoner får lämna spillolja på någon av våra återvinningscentraler. Kommer avfallet från företag klassas det som verksamhetsavfall och ska lämnas till godkänd anläggning för farligt avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window