Spillolja

Spillolja


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Spillolja är farligt avfall. Privatpersoner får lämna spillolja på någon av våra återvinningscentraler. Kommer avfallet från företag klassas det som verksamhetsavfall och ska lämnas till godkänd anläggning för farligt avfall.