Stånds (ogräs)

Stånds (ogräs)


Sorteras hemma som:
Trädgårdsavfall


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall

Bra att veta:
Stånds är ett besvärligt ogräs eftersom den innehåller giftiga ämnen som ger olika förgiftningssymptom hos djuren. Den kan vara dödlig för hästar och kor. Stånds räknas inte som invasiv art och går därför bra att lämna som löv och gräs på återvinningscentralen. Läs mer om stånds och hur du bekämpar det på jordbruksverkets hemsida