tablettförpackning

tablettförpackning


Sorteras hemma som:
Metallförpackningar kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Metallförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Om det är både metall och plast, så sortera det efter det material det består mest av.