Tidningar

Tidningar


Sorteras hemma som:
Tidningar kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Tidningar ÅVC

Bra att veta:
Tidningar – ska sorteras och lämnas antingen i facket/kärlet till tidningar där du bor (fastighetsnära insamling) eller till någon av våra återvinningscentraler.